opvang dakloze
senioren in Georgië

Even kind  zijn tijdens een zomerkamp en
vriendschappen voor het leven bouwen

Bezoek aan een lepra kolonie

Stichting Osteuropa Mission

Heere, wanneer hebben wij U hongerig gezien en te eten gegeven? Of dorstig en te drinken gegeven? Wanneer hebben wij U als een vreemdeling gezien en gastvrij onthaald, of naakt en hebben U gekleed?  Wanneer hebben wij U ziek gezien of in de gevangenis en zijn bij U gekomen?  En de Koning zal hun antwoorden: Voorwaar, Ik zeg u:  voor zover u dit voor een van deze geringste broeders van Mij gedaan hebt, hebt u dat voor Mij gedaan. Mattheus 25:37-40
Osteuropa Mission (OEM) is een onafhankelijke christelijke hulporganisatie, die sinds 1969 actief is in Oost-Europa. OEM zet zich zonder aanziens des persoons in voor etnische minderheden, sociaal zwakkere en achtergestelde mensen. OEM verleent materiële en sociale hulp en draagt bij aan de bestrijding van de armoede in Oost-Europa.

Lees hier meerover onze projecten

Projecten OEM