Stichting Osteuropa Mission

Heere, wanneer hebben wij U hongerig gezien en te eten gegeven? Of dorstig en te drinken gegeven? Wanneer hebben wij U als een vreemdeling gezien en gastvrij onthaald, of naakt en hebben U gekleed?  Wanneer hebben wij U ziek gezien of in de gevangenis en zijn bij U gekomen?  En de Koning zal hun antwoorden: Voorwaar, Ik zeg u:  voor zover u dit voor een van deze geringste broeders van Mij gedaan hebt, hebt u dat voor Mij gedaan. Mattheus 25:37-40
Osteuropa Mission (OEM) is een onafhankelijke christelijke hulporganisatie, die sinds 1969 actief is in Oost-Europa. OEM zet zich zonder aanziens des persoons in voor etnische minderheden, sociaal zwakkere en achtergestelde mensen. OEM verleent materiële en sociale hulp en draagt bij aan de bestrijding van de armoede in Oost-Europa.
Bestuur
Eelco de Boer - voorzitter
Jakob Albisser - vice voorzitter
Anton Smeele - adviseur

Zendingsleiders
Eelco en Elsbeth de Boer
Stichting Osteuropa Mission is door de Belastingdienst aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). 

Uw giften aan onze stichting zijn aftrekbaar van de belasting.

Bankrekening NL61 INGB 0005 5549 844
RSIN 8224 35 287

Jaarverslag 2016
Jaarverslag 2015
Jaarverslag 2014

Hoofdactiviteiten van OEM 

Materiële hulp
- Hulptransporten met kleding, levensmiddelen, gebruiksvoorwerpen etc. voor de noodleidende bevolking in Oost-Europa.
- Hulppakketten- en brandhoutacties voor de winter. (Hulpgoederenlijst kan worden opgevraagd).
 
Zelfhulpprojecten
Met onder anderen landbouwmachines en -werktuigen, zaden, vee, bakkerijen of naai-ateliers, zodat de families in hun eigen onderhoud kunnen voorzien.

Sociale hulpprojecten:
OEM heeft eigen sociale centra, kinder-/ verzorgingstehuizen, gaarkeukens, schoolprojecten/sociale programma’s voor kinderen en volwassenen om de levensomstandigheden te verbeteren. Hulp aan sociale- en kerkelijke instellingen in Oost-Europa.
 
Sponsoring
Maandelijkse ondersteuning (vanaf CHF 45,00/Eur 40,00) voor:
- kinderen uit arme families of in onze tehuizen,
- voor de ouderen in ons verzorgingstehuis in Georgië alsmede
- voor onze lokale Oostmedewerkers.

Noodhulp
Humanitaire hulp bij catastrofen door natuurrampen, oorlogsgebeurtenissen, in vluchtelingenkampen, financiële hulp bij noodsituaties in families, zoals ongevallen, overlijden, dingende operaties etc.

Medische hulp:
Overbrengen van de benodigde medicijnen en medische benodigdheden / apparatuur in samenwerking met artsen, ziekenhuizen en poliklinieken.

Hulp voor gehandicapten:
Financiële ondersteuning en sociale hulp aan gehandicapten, zieke en kwetsbare mensen in Oost-Europa.

Renovatie- en bouwprojecten:
Renovatie van tehuizen, scholen, ziekenhuizen en woonobjecten van behoeftige families. Transport van bouwmaterialen.
 
Vrijwilligersmissies:
Inzet van vrijwilligers in tehuizen, ziekenhuizen, kinder- en jeugdkampen in Oost-Europa. Praktische inzet in noodgebieden. Uitzenden van westelijke medewerkers voor langere tijd.

Hulp voor ethnische minderheden en slachtoffers van geloofsvervolging:
- Hulp aan zigeunerdorpen/bevolkingsminderheden/ vluchtelingen uit conflictgebieden.
- Wereldwijde hulp voor slachtoffers van geloofsvervolging door publicaties en deelname aan petities en praktische hulpverlening om de mensenrechten te beschermen.

Informatie en publicaties:
Maandelijks uitgebracht tijdschrift, informatie voordrachten met video-/powerpointpresentaties over de situatie en het werk in het doelgebied. Verzending en transport van informatie-, onderwijs- en schoolmaterialen.

Vanuit Zwitserland werken we hoofdzakelijk in:

Roemenië
Oekraïne
Hongarije
Tsjechië
Slowakije
China
Servië
Kosovo
Albanië
We werken echter ook in de volgende landen
(vanuit Zwitserland worden deze gedeeltelijk financieel
ondersteund)

Bulgarije
Roemenië
Rusland
GOS-staten
Tsjechië
Slowakije
Hongarije
Polen
Voormalig Joegoslavië
Israël
China
Vietnam
Noord-Korea
India
Indonesië
Tanzania
Ethiopië
Cuba