Projecten

Kindersponsoring

De kindersponsoring is opgezet om kinderen uit behoeftige gezinnen in Oost-Europa te ondersteunen. Ongeveer 400 kinderen ontvangen momenteel praktische hulp via ons sponsorprogramma. Een of meer sponsorschappen helpen het hele gezin, bijvoorbeeld met kleding, schoolspullen, boodschappen, dagelijkse benodigdheden, medicijnen, huur, elektriciteit en brandstof. Onze lokale medewerkers zorgen ervoor dat de ondersteuning aankomt en wordt gebruiktten behoeve van het doel.

Met CHF 45.- per maand kunt u kinderen verzorgen met gezonde voeding, warme kleding en de noodzakelijke schoolspullen, die niet gratis zijn in Oost-Europa. Dit zijn belangrijke voorwaarden voor een optimale schoolbezoek en vergroten de kansen op een betere toekomst aanmerkelijk. U kunt behoeftige kinderen ondersteunen in Roemenië, in de Vojvodina (waar etnische minderheden in Servië wonen), in  Kosovo, Albanië, Hongarije en Oekraïne. De bijdragen worden persoonlijk door onze Oost-Europese medewerkers aan de gezinnen overhandigd.

Indien de financiële omstandigheden dusdanig zijn verbeterd, dat het gezin voor zichzelf kan zorgen, dan wordt de sponsoringovergebracht naar een ander kind uit een behoeftige familie. Wanneer een familie in zeer grote nood verkeert, kan het door meerdere sponsoren worden ondersteund.Jaarlijks ontvangt de sponsor de belangrijkste informatie over het gezin en een actuele foto van het gesponsorde kind. Gebedsondersteuning is erg belangrijk, omdat we ons naast de materiële ondersteuning ook bekommeren om de geestelijke ontwikkeling van het gezin.Sponsoring kan bijvoorbeeld ook worden gedaan door thuisgroepen, (zondags)scholen of jeugdgroepen. De donaties zijn fiscaal aftrekbaar.

Wilt u een sponsorschap beëindigen, dan vragen wij u om een opzegtermijn van 3 maanden aan te houden, om ons in de gelegenheid te stellen gedurende deze periode een nieuwe sponsor te vinden.

Zomerkampen voor kinderen en jongeren

Elk jaar tijdens de zomervakantie mogen enkele honderden kinderen en jongeren in Oost-Europa deelnemen aan onze populaire kinder- en jeugdvakantiekampen. Lachen, spelletjes doen, knutselen, sportactiviteiten, lol hebben, vrienden maken - gewoon een kind zijn, is voor velen niet mogelijk in het dagelijkse leven.

In het kamp kunnen kinderen uit arme gezinnen waarschijnlijk voor het eerst hun honger echt stillen en meer te weten komen over Gods liefde voor ons mensen. Elk kind en elke jongere geniet van de tijd in deze zomerkampen. Hier kunnen ze eindelijkeen keer geestelijk opladen en vreugde ervaren, weg van de ontberingen thuis. Het is hen duidelijk aan te zien, hoe ze de liederen en de Bijbelverhalen in hun hart absorberen als een droge spons.

Kindertehuis Casa Speranta - Roemenië

Het kindertehuis 'Casa Speranta' - Huis van Hoop - in Viseu de Sus (regio Maramures) werd in 1996 opgericht door het Zwitserse echtpaar Walter en Heidi Burgener. Van de oorspronkelijke 13 kinderen wonen er momenteel 7 tieners in het tehuis. De meeste van deze tieners bezoeken de Duitse privéschool op het terrein of de Roemeense basisschool. Door individuele sociale zorg zijn ze voorbereid op hun toekomstige professionele en volwassen leven. Door het tehuis te sponsoren kunt u helpen om de kinderen een thuis te bieden, waarin zij genegenheid, onderwijs en gezondheidszorg ervaren.

Wij danken u hartelijk voor uw waardevolle bijdrage!

Roemenië - 20 jaarkindertehuis Casa Speranta in vogelvlucht door Heidi en Walter Burgener 

"20 jaar geleden begonnen we nauw samen met Osteuropa Mission Zwitserland met een kindertehuis in Roemenië. Het begon allemaal met 5 kinderen. Al na 2 jaar was ons "gezin" gegroeid tot 8 kinderen. Al snel moesten we nadenken over een nieuw gebouw. Bij de planning en financiering van het huis kregen we geweldige steun van OEM Zwitserland.

In september 1999 ging de spa de grond in voor het baby huis "Casa Speranta"  en op 19 augustus 2000 konden we het huis met de ambtenaren van de overheid, het leidersechtpaar van OEM, Eelco & Elsbeth de Boer, sponsors en andere gasten officieel inhuldigen.In 2001 kochten we dankzij genereuze steun van Zwitserland een  kleine boerderij met een huis en een stal. Met de verwerking van melk, boter en kaas werden we zelfvoorzienend.

In 2002 werd een volgend bouwproject gepland, om de kinderschaar, die was uitgegroeid tot 13 kinderen, voldoende ruimte te bieden, om bij slecht weer te spelen. Dankzij diverse donaties uit Zwitserland kon een tuinpaviljoen met een speelkamer, een natte ruimte en een berging voor de te verdelen hulpgoederen gebouwd worden. In september 2004 gingen 3 kinderen naar school en 10 naar de kleuterklas. Hierdoor was het overdag een beetje stiller in huis. Toen Walter in oktober aan zijn heupgewricht werd geopereerd, ondersteunden twee helpers uit Zwitserland ons in het kindertehuis.

In het voorjaar van 2006 hielden we ons bezig met de opvolging van de leiding van het tehuis. De familie Andreican, die we al een tijdje kenden, was bereid dit werk voort te zetten. Helaas moesten we hen na verloop van tijd en later ook hun opvolgers, de Palimariu-familie, om verschillende redenen ontslaan. Dit was een moeilijke tijd, vooral voor de kinderen.

Tijdens een overstroming in 2008 ontstond er grote waterschade in het hoofdgebouw en het paviljoen, wat ons voor een enorme financiële uitdaging stelde. Sinds de toetreding van Roemenië tot de EU werden er constant nieuwe regels gesteld, dus we moesten de keuken in 2008 vernieuwen.

Sinds het najaar van 2011 leidt de familie Simons het kindertehuis, waarbij Monica Simons hoofdverantwoordelijke is. Haar man is volledig in dienst. Omdat Monica bij ons werkte als kok, kende ze de kinderen al. We waren heel blij toen ze deze veeleisende taak op zich nam met de opgroeiende pubers. 

Kort voor Kerstmis 2014 veroorzaakte kortsluiting brand in de verouderde elektriciteitsaansluiting. Als gevolg hiervan moesten de twee oude huizen worden gesloopt en een vervangend gebouw worden neergezet.

Van 25 juli tot 17 augustus 2017 hebben we de 7 jongeren, die nog steeds in het kindertehuis wonen, dankzij donaties en gastgezinnen nog een vakantie in Zwitserland kunnen geven. Ze hebben weer een leuke tijd gehad, waarvoor zij en ook wij zeer dankbaar zijn. Met een luchtvaartmaatschappij, die tegen lage prijzen van Cluj naar Basel vliegt, vlogen de kinderen voor de eerste keer in hun leven en ze waren erg blij. Marius, die al lange tijd in Ierland woont, kon voor een paar dagen naar Zwitserland komen, de reünie was absoluut geweldig.

Seniorentehuis in Georgië en seniorensponsoring

Sinds 2005 hebben we een rust- en verzorgingstehuis in Tbilisi, dat een plek biedt voor sociaal zwakke en alleenstaande ouderen. Na de ineenstorting van de Sovjet-Unie kwam de economie bijna volledig tot stilstand. De inflatie heeft veel mensen in grote armoede achtergelaten. Het was vooral moeilijk voor ouderen en alleenstaanden in de bevolking. Tegenwoordig leven verarmde en ouderen vaak in vervallen huizen zonder deuren en ramen of inmiserabele hutten die als een stal voor vee zouden dienen. Om niet te verhongeren, bleven de behoeftige mensen alleen maar op straat bedelen. Het verzorgingstehuis biedt een plek waar ouderen veiligheid kunnen vinden en een waardig pensioen kunnen doorbrengen met goede zorg en ondersteuning. Er zijn momenteel 9 mensen in ons 'liefdadigheidshuis' - zoals we onze senioren- en verzorgingstehuis noemen. Het project wordt gefinancierd door sponsoring uit Zwitserland.

Mail ons voor meer informatie. We nemen graag de tijd voor uw vragen. U kunt een aanmeldingsformulier voor sponsoring aangevragen bij het secretariaat via onderstaande button. We danken u van harte, wanneer u besluit om ouderen te sponsoren.

Stookhout acties

Veel mensen in Oost-Europa hebben geen warmtevoorziening of hebben geen geld om brandstof te kopen. We horen regelmatig de schrijnende verhalen van ouderen, die in de winter niet buiten komen en zich onder een stapel kleren of oude dekens proberen warm te houden. Waar mogelijk geven we hen een houtkachel, waarop zij ook kunnen koken of voorzien hen van het broodnodige brandhout. U kunt ons helpen om meer kachels en brandhout te leveren door een eenmalige of regelmatige gift over te maken ten behoeve van onze jaarlijkse stookhout actie.

Hulp bij calamiteiten

Er zijn maar weinig mensen verzekerd voor ziekte/medische kosten. Soms is een (spoed)operatie noodzakelijk, maar heeft men geen geld om zich te laten opereren. OEM betaalt dan zo mogelijk de kosten van de operatie, revalidatie en/of medicatie door het opzetten van een speciale actie.

Ook bieden we hulp bij diverse noodsituaties, zoals spoedreparaties aan woningen, renovaties, humanitaire hulp bij natuurrampen en hulp aan vluchtelingen.

Voedselhulp

Naast de ondersteuning met voedsel pakketten, hebben we diverse soepkeukens opgezet, waar de allerarmste mensen een warme soepmaaltijd kunnen krijgen. 

Tevens leveren we regelmatig levensmiddelen aan opvanghuizen voor daklozen en vluchtelingenkampen.

Ondersteuning onderwijs

Onderwijs in Oost-Europa is niet gratis en velen kunnen geen schoolmaterialen kopen of schoolgeld voor hun kinderen betalen. Door middel van kindersponsoring proberen wij te voorzien in gezonde voedingsmiddelen en de juiste schoolspullen of schoolgeld.

Hulp bij het bevorderen van zelfredzaamheid

Door middel van microkredieten helpen we mensen als zelfstandigen een bestaan op te bouwen. We screenen de mensen vooraf op motivatie en vaardigheden. Het microkrediet dient terugbetaald te worden en wordt dan weer gebruikt om een volgende persoon te helpen.